De start van onze brouwerij begint in een kleine keuken in de Haagse Beemden te Breda. We beginnen onze reis met grote pannen, roerstokken, SG meters en hop sokken.